Risikoforhold å kartlegge på vei ut av koronaen

Det er lett å skjønne at det er mange fordeler ved å jobbe med god HMS. Formålet er nemlig å unngå uønskede hendelser, skape et godt arbeidsmiljø for alle, gi et lavt sykefravær, gi god sikkerhet og skape god lønnsomhet for virksomheten. 

Når vi nå begynner forberedelsene til overgangen fra korona, blir arbeidet med god HMS viktig. Dette innebærer blant en kartlegging av farer, hvor faren finnes og hvem som kan bli utsatt. 

Vi har utviklet en kartleggingsliste som inneholder et utvalg spørsmål fra hver av de fem forholdene du bør vurdere på arbeidsplassen i forberedelsene: 

- Organisatoriske forhold
- Fysiske forhold
- Psykososiale forhold
- Kjemiske/Biologiske forhold
- Ergonomiske forhold

Begynn forberedelsene med en grov kartlegging av den nåværende situasjonen på din arbeidsplass. Da kan du og dine ansatte skape sunne og friske arbeidsrutiner og arbeidsmiljøer. 

Fyll inn skjemaet til høyre for å laste ned kartleggingslisten. 

 

 

Skjermbilde 2021-06-01 154457