Mal for risiko- og sårbarhetsanalyse

Skal du gjennomføre en risikoanalyse, men er usikker på hvordan du går frem? Denne guiden inneholder det du trenger.

Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser jevnlig. Kravet gjelder like mye for kontorbedrifter, som for bygg og anlegg.  

Skjema ROS forside

I denne malen får du:

  • Et skjema du kan bruke til selve analysen 
  • Oversikt over hvilke spørsmål analysen
    må besvare
  • Svar på hvor ofte analysen bør gjennomføres 

..blant annet!

Fyll inn skjemaet og klikk på send-knappen, så får du guiden rett i innboksen din.