Sykefraværskalkulator

Vi har laget en kalkulator som lar deg regne ut hvor mye dine ansattes sykefravær koster bedriften din årlig, samt hvor mye du kan spare på å redusere fraværet. Fyll ut skjemaet for å få tilgang til kalkulatoren.

test

Når en ansatt blir sykemeldt må du være bevisst på kostnadene for bedriften. Arbeidsgiver må dekke lønnskostnader de 16 første dagene av fraværet, samt faste, løpende utgifter som forsikringer, arbeidsgiveravgift, og pensjonsinnbetalinger. Bedriften må også skaffe en midlertidig erstatter, drive opplæring, og tåle lavere produktivitet over tid.

I det offentlige helsevesenet kan det også ta lang tid før den ansatte får hjelp. Du bør derfor være føre var og tilby dine ansatte gode ordninger som bidrar til å redusere behovet for sykefravær. Dette gjøres ved å jobbe helhetlig med systematisk HMS, og ved å finne svar og løsninger på den ansattes utfordringer både på individ-, gruppe-, og organisasjonsnivå.